เนื้อการให้สัมภาษณ์

6.เนื้อการให้สัมภาษณ์
                ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่นิยมทำกันในเดือน ๑๒ มาตั้งตาสมัยโบราณและได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและถึงทุกวันนี้ก็ได้ถามมาว่าวันลอยกระทงได้ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง แล้วมีน้ำมากและน้ำก็จะเต็มตลิ่งเพื่อให้น้ำในตลิ่งอุดมสมบูรณ์ และการลอกกระทงนั้นและความเชื่อในการลอยกระทงจะแตกต่างกันไป จะมีเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นบูชารอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ และเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทท ซึ่งปัจจุบันเป็นแม่น้ำหรือต้นตำรับในวันเสด็จกลับเทวโลก และความเชื่อบางคนเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาเป็นแหล่งแม่น้ำที่คนได้ใช้ประโยชน์ที่นำกระทงมาลอยและสิ่งที่จะเอาไปลอย โดยจะมี เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน หรือสิ่งของต่างๆ แต่จะทำให้เกิดขยะที่ย่อยสลายยากขึ้น จึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงโฟมเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้หลากหลายขึ้น เช่น กระทงขนมปัง กระทงกระดาษ กระทงพลาสติกชนิดพิเศษ เพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่ลงใส่ในสิ่งที่เราประดิษฐ์และสร้างขึ้นมาในรูปร่างต่างๆ ที่มันจะไม่จมน้ำ และลอยไปได้ด้วยดีและการที่จะมีการประกวดนางนพมาศอันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเพณีลอยกระทง และตามสถานที่จัดงานจะมีการประกวดกระทง ขบวนแห่ มหรสพสมโภชต่าง ๆ บางแห่งอาจมีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองด้วย ขบวนแห่นางงามและนางนพมาศนั้นการที่มีการประกวดกันจะต้องมีการประชุมของแต่ละหมู่บ้านเพื่อจะได้จัดงาน วันลอยกระทงแล้วถึงจะมีการแห่ขบวนนางงามของแต่ละหมู่บ้านพอถึงตอนดึกก็จะได้ประกวดนางนพมาศกัน ของแต่ละหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนจะชนะ และได้รางวัลและนอกนั้นยังมีการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงานและรวมญาติพี่น้องมาทานข้าวกันที่บ้านและยังพากันไปเที่ยวลอยกระทง  ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์/ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น